Baneregler

1   Hold god avstand til forankjørende gokart.

2   Forbikjøring skal utføres på yttersiden av forankjørende gokart.

3   Brems godt ned før svingene, ikke i svingen.

4   Dersom du er uheldig og kjører ut av banen, skal du signalisere etter hjelp fra betjening.
      Gå ikke ut av gokarten.

5   Følg kun hovedbanen, ta ingen snarveier.

6   Kjøring inn i depoet skal foregå i sakte fart ( gangfart ).

7   Kjøring som er farlig for omgivelsene er ikke tillatt, og medfører bortvisning fra banen.

8   Skade på karter som er resultat av uvettig kjøring, medfører erstatningsansvar.

9   Ta ikke på motoren, ( eksosen ) det kan føre til brannskade.

10  Kjøring tilrådes ikke for gravide, eller personer med rygg/ nakkeskader.

11   Fører plikter å rette seg etter disse regler, samt betjeningens anvisning.

12   All kjøring på eget ansvar.