Priser

Stor bane (Fra 15 år)
5 min    - 140 kr
15 min  - 360 kr
30 min - 620 kr (Deles inn i 2 x 15 min)

Barnebane (Fra 8-12 år)
5 min  - 80 kr
Klippekort - 650 kr (10 x 5 min)

Elektriske biler (Fra 2 år, max vekt 30 kg)
ca 3,5 min - 20 kr